0

aplikacje

id #2396428 10.09.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego - dział ds. bezpieczeństwa żywności

93-569 Łódź ul. Proletariacka 2/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole merytorycznej działalności powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Analizuje dokumentację odwoławczą dotyczącą postępowań administracyjnych i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dla WLW w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Prowadzi dokumentację związaną z realizacją bieżących zadań działu- przygotowuje projekty pism i dokumentów dla WLW
 • Pozyskuje i analizuje dane otrzymane od powiatowych lekarzy weterynarii
 • Prowadzi nadzór nad realizacją przez powiatowych lekarzy weterynarii zadań wynikających z programów wieloletnich: „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”
 • Prowadzi analizę oraz wymianę informacji w ramach systemu RASFF
 • Opracowuje i sporządza sprawozdania i zestawienia na żądanie WLW, GLW, GUS
 • Współpracuje z Jednostkami administracji rządowej w sprawach związanych z zadaniami działu
 • Prowadzi nadzór nad realizacją przez powiatowych lekarzy weterynarii programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego


Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, wymagająca dyspozycyjności

 • Wyjazdy służbowe

 • Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, widny, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, technologia żywności, biotechnologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku merytorycznym w Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w zakresie bezpieczeństwa żywności.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gdańsk 21.09.2021
  Młodszy specjalista ds. testów i walidacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  specjalista ds. sterylizacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.09.2021
  Recepcjonista/ka na zastępstwo 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Żywiec 20.09.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more