0

aplikacje

id #2396427 10.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji w Wydziale Wywiadu Kryminalnego

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpracuje z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji podczas realizacji zadań zleconych w ramach międzynarodowej współpracy Policji, w szczególności współpracy przygranicznej z Policją niemiecką;
 • udziela wsparcia Oficerowi Kontaktowemu;
 • dokonuje tłumaczeń pisemnych i konsekutywnych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie, a także wspiera jednostki i komórki organizacyjne garnizonu lubuskiego w realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową Policji;
 • opracowuje analizy i informacje w zakresie realizowanych przedsięwzięć międzynarodowych do sprawozdań i statystyk;
 • prowadzi szkolenia lokalne;
 • przygotowuje prezentacje multimedialne na potrzeby szkoleń i odpraw służbowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,

 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

 • możliwe służbowe podróże krajowe lub zagraniczne,

 • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.251,14 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).


Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!


Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.


      Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 21.12.2021 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • zaawansowana znajomość języka niemieckiego;
 • umiejętność organizowania pracy;
 • samodzielność;
 • kreatywność;
 • terminowość;
 • systematyczność;
 • obsługa komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizy i
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 13.09.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 14.09.2021
Młodszy Specjalista ds. Przetargów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 14.09.2021
TECHNIK UTRZYMANIA OBIEKTU - KONSERWATOR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more