0

aplikacje

id #2396421 10.09.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zdrowia środowiskowego w Wydziale Zdrowia Środowiskowego, Departament Zdrowia Publicznego

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, w tym prowadzenie procesu legislacyjnego aktów prawnych w ww. zakresie, pozostających w kompetencji Ministra Zdrowia.
 • Prowadzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, sprawy związane z wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi oraz dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na zdrowie.
 • Prowadzi, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, sprawy dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz zagadnień związanych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bezpieczeństwem zdrowotnym wody i postępowaniem z odpadami medycznymi.
 • Prowadzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, sprawy związane z narażeniem ludzi na hałas.
 • Przygotowuje i opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów normatywnych i dokumentów rządowych.
 • Organizuje i uczestniczy w spotkaniach krajowych i międzynarodowych, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych prezentując na nich stanowisko Ministra.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny).
 • Opracowuje informacje i sprawozdania o realizowanych przez Wydział zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatruje skargi i wnioski, a także przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz przygotowuje projekty materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), w zakresie właściwości Wydziału.


Warunki pracy

Departament Zdrowia Publicznego mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;


Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze zdrowia środowiskowego lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień dotyczących promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczeń powietrza oraz zmian klimatu i ich wpływu zdrowie
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, postępowaniem z odpadami medycznymi oraz szkodliwymi efektami narażeniem na hałas
 • znajomość procedur administracyjnych
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej, myślenia analitycznego
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 21.09.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 21.09.2021
Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 22.09.2021
Pracownik produkcji I zmiana 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista laborant - branża medyczna 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more