0

aplikacje

id #2391431 10.09.2021

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH (NR 3928)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3928


Obowiązki:

Cel zatrudnienia:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za sprawy administracyjne, finansowe i kadrowe Wydziału min:
- prowadzenie spraw związanych z obsługą badań naukowych,
- sprawozdawczość w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
-obsługa administracyjna badań zleconych,
-rozliczanie czasu pracy pracowników, ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, sprawozdawczość (GUS),
- sporządzanie wstępnych planów budżetowych na dany rok kalendarzowy w ramach prowizorium budżetowego,
- sporządzanie planu rzeczowo-finansowego i nadzór nad jego realizacją,
- ewidencja przychodów i kosztów, prowadzenie rozliczeń finansowych jednostki samodzielnej w zakresie ustalonym w zasadach gospodarki finansowej PBŚ,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez jednostkę samodzielną zamówień publicznych,
- koordynowanie i wykonywanie spraw związanych z wystawianiem faktur i innych dokumentów finansowych,
- bieżąca kontrola wydatkowania środków w jednostce samodzielnej,
- prowadzenie ewidencji: wydatków z funduszu dydaktycznego, kosztów utrzymania, funduszy na stypendia doktoranckie, promocje Wydziału, funduszy studiów podyplomowych oraz subkont.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera MS OFFICE

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Kandydat winien spełniać następujące warunki:- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, finanse i rachunkowość, administracja lub pokrewne),- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),- preferowana znajomość języka angielskiego,- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uczelni,- znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu PBŚ - bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel), Internet,Predyspozycje: - umiejętność pracy w zespole i współpracy ze wszystkimi jednostkami Uczelni,- zdyscyplinowanie,- odpowiedzialność,- zdolności organizacyjne, komunikatywność,- otwartość w kontaktach interpersonalnych,- dobra organizacja pracy własnej z ustalonymi zadaniami i priorytetami Uczelni,- dyspozycyjność.


Miejsce pracy: Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Oferty prosimy składać do dnia 20.09.2021 r.w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 2.4, pok. 204 (budynek C, pok. 105), I piętro.Termin rozpatrzenia ofert do 22.09.2021 r.O wynikach rekrutacji zainteresowani będą powiadamiani indywidualnie.Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownikaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@utp.edu.pl,3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji na podstawie 6

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Sieradz 23.09.2021
Specjalista ds. księgowości - Firma logistyczna 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 24.09.2021
SPECJALISTA DS. HR (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 24.09.2021
Specjalista ds. marketingu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.09.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 23.09.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more