0

aplikacje

id #2391283 10.09.2021

Specjalista do spraw: koordynacji i notyfikacji częstotliwości w Wydziale Radiofonii i Telewizji

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 84081 / 10.09.2021

 

Specjalista

Do spraw: koordynacji i notyfikacji częstotliwości w Wydziale Radiofonii i Telewizji, Departament Częstotliwości

 

#administracja publiczna

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Przygotowuje projekty analiz kompatybilnościowych w celu uzgodnienia parametrów technicznych zagranicznych stacji radiofonicznych analogowych w procesie rozpatrywania wniosków koordynacyjnych wpływających od administracji zagranicznych i w oparciu o nie opracowuje projekty odpowiedzi
 • Przygotowuje projekty analiz kompatybilnościowych w celu uzgodnienia parametrów technicznych zagranicznych stacji radiodyfuzji cyfrowej w procesie rozpatrywania wniosków koordynacyjnych wpływających od administracji zagranicznych i w oparciu o nie opracowuje projekty odpowiedzi
 • Przygotowuje projekty wniosków notyfikacyjnych do ITU i odpowiedzi ws. zgłoszeń notyfikacyjnych (BR IFIC) dla stacji w służbie radiodyfuzyjnej
 • Bierze udział w przygotowaniu projektów postanowień Prezesa UKE w sprawach dotyczących koncesji wydawanych przez Przewodniczącego KRRiT na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych
 • Bierze udział w analizie pod względem formalnym i merytorycznym, złożonych wniosków o wydanie zgody Prezesa UKE na czasowe używanie urządzenia radiowego oraz wnioski o wydanie, zmianę lub uchylenie pozwoleń radiowych na używanie urządzeń nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych
 • Redaguje i zamieszcza wykazy pozwoleń radiowych i rezerwacji częstotliwości oraz informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział
 • Bierze udział w pracach projektowych związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania widmem częstotliwości służby radiodyfuzyjnej
 • Bierze udział w pracach organizacji i grup międzynarodowych zajmujących się gospodarką i inżynierią widma (np. ITU, CEPT)

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi w zakresie zarządzania częstotliwościami; o radiofonii i telewizji; o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej
 • Wiedza z dziedziny radiokomunikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i planowania sieci, systemów naziemnej radiofonii i telewizji
 • Umiejętność obsługi programów MS Access oraz MS Excel Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Click to show more