0

aplikacje

id #2236317 19.07.2021

Stanowisko ds. kontroli

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Jeśli spełniasz poniższe niezbędne wymagania: 

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe z obszaru IT lub minumum 3 letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu zamówień publicznych, pracy związanej ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych lub kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • minimum 5 lat stażu pracy

Twoim atutem są:

 • wykształcenie wyższe (informatyka, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne,  ubezpieczenia społeczne, rachunkowość, ekonomia, administracja, zamówienia publiczne, kontroling, audyt wewnętrzny, audyt śledczy, zarządzanie ryzykiem )
 • studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna, audyt, kontroling, audyt bezpieczeństwa, prawo pracy, prawo finansowe, inwestycje, kontrola finansowa, finanse publiczne, zamówienia publiczne, administracja, audyst systemów informatycznych)

 Posiadasz dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • negocjowanie i wywieranie wpływu
 • podejmowanie decyzji
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • rozwiązywanie problemów

 

Na stanowisku ds. kontroli możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • przeprowadzanie w Zakładzie kontroli instytucjonalnej oraz postępowań wyjaśniających,
 • weryfikację prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez Centra Kontroli Wewnętrznej w ramach realizowanych kontroli i postępowań wyjaśniających,
 • kierowanie zespołami kontrolującymi złożonymi z pracowników Departamentu i CKW lub innych komórek organizacyjnych Zakładu,
 • analizę i opracowywanie wyników przeprowadzonych kontroli oraz sporządzanie bieżących informacji w tym zakresie,
 • przygotowywanie propozycji tematów do rocznego planu kontroli Zakładu,
 • opracowywanie programów kontroli.

Prześlij następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodwe

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 29 lipca 2021 roku

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 23.07.2021
Młodszy Operator Maszyn 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 24.07.2021
OGRODNIK TERENÓW ZIELENI (WOJ. LUBUSKIE I OŚCIENNE) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Operator - Ustawiacz maszyn (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głubczyce 24.07.2021
SERWISANT MASZYN 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more