0

aplikacje

id #2236276 19.07.2021

POŚREDNIK PRACY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0596


Obowiązki:


1)monitorowanie lokalnego rynku pracy, w szczególności pod kątem możliwości zatrudnienia młodzieży przez pracodawców,

2)prowadzenie stałej współpracy z podmiotami posiadającymi wolne miejsca zatrudnienia, w tym pracy krótkoterminowej i sezonowej,

3)przedstawianie młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy , w tym absolwentom OHP ofert zatrudnienia i stażu,

4)przedstawianie młodzieży uczącej się, w tym uczestnikom OHP ofert praktycznej nauki zawodu oraz ofert pracy krótkoterminowej i sezonowej, ofert praktyk i staży u pracodawcy, ofert pierwszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

5)gromadzenia zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach i szkołach,

6)prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu rozwoju zawodowego (MCIZ, MCK) oraz jednostkami pionu kształcenia i wychowania (HP, OSiW) na terenie działania danego CEiPM,

7)promocja usług wśród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym,

8)inicjowanie i utrzymywanie współpracy z lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami,

9)dobieranie sposobu upowszechniania oferty pracy do wymagań pracodawcy,

10)monitorowanie skuteczności wykorzystania ofert pracy w odniesieniu do potencjalnych kandydatów do pracy, którzy zostali skierowani do pracodawców,

11)dobieranie kandydatów do pracy zgodnie z posiadanymi przez nich predyspozycjami, umiejętnościami i kwalifikacjami,

12)udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,

13)prowadzenie banku informacji o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

14)współpraca z podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi publicznych służb zatrudnienia oraz innymi instytucjami,

15)realizacja przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, w celu aktywizacji zawodowej

16)prowadzenie warsztatów z poszukiwania pracy,

17)organizacja giełd pracy i targów pracy,

18)organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących pośrednictwo pracy dla młodzieży.

19)rejestracja młodzieży w MBP.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat B

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Odporność na stres, dokładność, inicjatywa, zaangażowanie, bardzo dobra organizacja pracy, postawa etyczna


Miejsce pracy: 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, powiat: świebodziński, woj: lubuskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 1

Wymagane dokumenty: CV

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more