0

aplikacje

id #2232152 16.07.2021

DYSPOZYTOR MEDYCZNY W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (NR 2787)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2787


Obowiązki:

Miejsce wykonywania pracy:
Dyspozytornia medyczna w Toruniu.

Główne obowiązki:
Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:
- przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
- przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy
- przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia
- zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemui ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego
- zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych
- powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
- powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia
- współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).
Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, medyczne

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie:- wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznegodoświadczenie zawodowe:- co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologiipozostałe wymagania niezbędne:- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu- znajomość ustawy: o Państwowym Ratownictwie Medycznym- znajomość ustawy: o Systemie Powiadamiania Ratunkowego- umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office- działania pod presja czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej


Miejsce pracy: 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 5

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys/CV- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,- kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie- kopie dokumentów potwierdzających 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu,- własnoręcznie podpisane

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kupiec w MAN 2021 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Świecie 16.07.2021
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY/ ASYSTENT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Lekarz Rodzinny z rosyjskim Praca Świebodzin POZ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Ortopeda pilnie praca Centrum Medyczne Lubuskie 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more