0

aplikacje

id #2227282 16.07.2021

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE NADZORU I KONTROLI (NR 2819)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2819


Obowiązki:

Główne obowiązki:
- sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin
i powiatów oraz innych jednostek,
- rozpatrywanie wniosków i skarg związanych z podejmowaniem aktów prawnych przez organy samorządu terytorialnego i przygotowywanie korespondencji w tych sprawach,
- przygotowywanie skarg i odpowiedzi na skargi przekazywane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody,
- prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem zarządu komisarycznego i wyznaczeniem osoby pełniącej funkcję organu jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Czynności wykonywane w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, (budynek nieposiadający windy, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w pokoju biurowym przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera MS Ofice

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n ewykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja pozostałe wymagania niezbędne:- 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,- znajomość ustawy o służbie cywilnej,- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,- znajomość podstaw zasad techniki prawodawczej,- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,- znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,- znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim,- znajomość przepisów Kodeksu wyborczego, - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,- umiejętność redagowania pism urzędowych,- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja.Wymagania dodatkowe:- asertywność, odporność na stres.


Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys/cv,- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Kopie innych dokumentów i oświadczenia:- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.Termin i miejsce składania dokumentów:Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:od dnia 12 lipca 2021 roku do dnia 22

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 25.07.2021
Asystent/ka ds. rekrutacji międzynarodowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.07.2021
Starszy Specjalista ds. Treasury 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji, praca dla studentów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.07.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more