0

aplikacje

id #2227183 16.07.2021

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
Miejscowość: Warszawa
Ulica: gen. T. Bora Komorowskiego
Nr domu: 10A
Kod pocztowy: 03-982
Telefon: 226137572
Email: dyrektor@przedszkole380.edu.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Liczba godzin w tygodniu: 25
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-07-16
Termin składania dokumentów: 2021-08-13
Opis oferty pracy:

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce pracy: Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia" w Warszawie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) do 13.08.2021 r.  drogą mailową  na adres e-mail: dyrektor@przedszkole380.edu.pl

 

Kandydat może zapoznać  się z klauzulą informacyjną na stronie: https://przedszkole380.edu.pl/aplikuj/

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.

W przypadku zamieszczenia w dokumencie aplikacyjnym swojego wizerunku, należy zamieścić w nim poniższą klauzulę:

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na przetwarzanie mojego wizerunku zamieszczonego w dokumencie aplikacyjnym.

Zgodnie z art. Art. 221. Kodeksu Pracy, który określa zakres danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym osoby ubiegającej się o pracę, należy zamieścić następujące dane:

*dokumenty aplikacyjne zawierające szerszy zakres danych, zostaną trwale usunięte w trybie natychmiastowym, a kandydaci nie będą brani pod uwagę w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

1.       imię (imiona) i nazwisko;

2.       imiona rodziców;

3.       datę urodzenia;

4.       miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5.       wykształcenie;

6.       przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Rekrutacja składa się z dwóch etapów: 1) weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów, 2) rozmowa kwalifikacyjna.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni drogą mailową o ich wyniku. 

 

Państwa dane osobowe przekazane na potrzeby procesu rekrutacyjnego zostaną usunięte w terminie miesiąca po jego zakończeniu

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more