0

aplikacje

id #2227158 16.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Organizacji

60-624 Poznań Ul. Wojska Polskiego 27/29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi dokumentacje archiwum zakładowego
 • nadzoruje obieg dokumentacji w urzędzie, w tym dokumentacji elektronicznej
 • nadzoruje przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz prowadzenie akt w Wydziale
 • redaguje pisma zgodnie z przepisami prawa, okolicznościami sprawy i stanem faktycznym
 • doraźnie obsługa sekretariatu dyrektora Urzędu i jego zastępców
 • opracowuje informacje o Urzędzie, w tym należyte przygotowywanie materiałów statystycznych, analitycznych, publikacyjnych i innych
 • prowadzi kontrole wewnętrzne w Urzędzie
 • prowadzi badanie obciążeń poszczególnych komórek organizacyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

*Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.


*List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.


*Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-poznaniu/oferty-pracy/


*Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


*Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-263 lub 61 27-98-267.


*Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność redagowania pism i protokołowania spotkań
 • Znajomość systemu statystyki publicznej (w tym ustawy o statystyce publicznej)
 • Umiejętność argumentowania
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 23.07.2021
Specjalista ds. rekrutacji międzynarodowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.07.2021
Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Lider zmiany! Praca na produkcji! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.07.2021
Techniczny Menedżer ds. Infrastruktury Danych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more