0

aplikacje

id #2227157 16.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydawania przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli odprowadzających energię z morskich farm wiatrowych
 • Określa uwarunkowania przestrzenne dotyczące wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich w procesie opiniowania lokalizacji inwestycji dla potrzeb ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie morskich farm wiatrowych
 • Opiniuje wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • Uzgadnia pozwolenia na budowę dla obiektów zlokalizowanych w polskich obszarach morskich, w szczególności dotyczących morskich farm wiatrowych i kabli elektroenergetycznych wyprowadzających energię z morskich farm wiatrowych na ląd
 • Weryfikuje dane przestrzenne dotyczące lokalizacji inwestycji na obszarach morskich zawarte w dokumentach przedkładanych przez wnioskodawców, z wykorzystaniem oprogramowania GIS
 • Tworzy i współdziała w tworzeniu baz danych oraz opracowań graficznych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich
 • Prowadzi pozostałe postępowania administracyjne w sprawach wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich oraz analizuje i ocenia dokumentację w zakresie inwestycji planowanych do realizacji na obszarach morskich przedkładaną przez inwestorów.


Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • brak podjazdu, wejście schodami, obecność wind,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 

 • Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3950,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne lub architektura lub budownictwo lub geografia lub geodezja lub kartografia lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub odnawialne źródła energii lub elektrotechnika lub oceanografia lub oceanotechnika

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
związane z planowaniem przestrzennym lub budownictwem lub procesem inwestycyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS (np. ArcGIS) w zakresie wykorzystania baz danych przestrzennych i sporządzania opracowań kartograficznych
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu kpa, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość języka angielskiego – poziom
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 27.07.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more