0

aplikacje

id #2227156 16.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania administracji morskiej w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – współdziała merytoryczne, organizacyjne i techniczne w określaniu uwarunkowań lokalizacji i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydawania przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na polskich obszarach morskich.
 • Weryfikuje dane przestrzenne dotyczące lokalizacji inwestycji na obszarach morskich zawarte w dokumentach przedkładanych przez wnioskodawców, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GIS.
 • Prowadzi analizy dokumentów i współpracuje w zakresie danych przestrzennych w procedurach dotyczących opiniowania lub uzgadniania dokumentów planistycznych uchwalanych przez organy szczebla wojewódzkiego i gminnego dla obszarów portów i przystani morskich, a także pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, w szczególności w kontekście ich wpływu na zagospodarowanie obszarów morskich.
 • Tworzy i współdziała w tworzeniu baz danych oraz opracowań graficznych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych na polskich obszarach morskich i wydawanych w tym celu pozwoleń przez administrację morską.


Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • brak podjazdu, wejście schodami, obecność wind,

 • toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 

 • Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3950,00 zł + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe - gospodarka lub planowanie przestrzenne lub architektura lub budownictwo lub nawigacja i pomiary morskie lub geografia morza lub geodezja lub kartografia lub ochrona środowiska,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia związanego z planowaniem przestrzennym i wykorzystaniem baz danych, wykonywaniem opracowań w zakresie GIS


pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna umiejętność pracy z oprogramowaniem bazodanowym (EXCEL) i GIS,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu kpa, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego - B2 średniozaawansowany (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 24.07.2021
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kargowa 25.07.2021
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 24.07.2021
specjalista ds. planowania produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.07.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more