0

aplikacje

id #2227155 16.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zaopatrzenia w Wydziale Transportu i Zaopatrzenia

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje zapotrzebowania oraz przygotowuje zestawienia materiałowe, klasyfikuje tryb postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przygotowuje całość dokumentacji oraz przeprowadza postępowania dla dostaw o szczególnym znaczeniu dla Urzędu wg procedur nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przygotowuje właściwą dokumentację, w tym opracowanie merytorycznej specyfikacji dostawy wraz z umową dla procedur postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • realizuje i koordynuje dostawy wg procedur objętych Ustawą Prawo zamówień publicznych jak i dostaw wg procedur nie objętych ustawą
 • współpracuje przy zadaniach związanych z gospodarką materiałową Urzędu Morskiego, w tym przekazuje dane spraw związanych z obrotem materiałów, których odpady uznano za niebezpieczne, np. akumulatory
 • prowadzi sprawy związane z Rodzajową Ewidencją wydatków dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
 • analizuje ceny rynkowe oraz nowe systemy i technologie, przygotowuje zaplecze logistyczne związane z dostawami
 • prowadzi dokumentację realizacji dostaw (dokumentacja rzeczowa, finansowa, archiwizacja danych, itp.) oraz przeprowadza postępowania reklamacyjne dokonanych dostaw dla potrzeb Urzędu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: - zmienne warunki atmosferyczne, - praca w terenie,-uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym


 


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 458,40 zł - 3 870,88 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 35 30, 58 355 35 45 lub 59 84 81 990 wew. 52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zaopatrzenia, logistyka, zamówienia publiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Toruń 27.07.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brodnica 27.07.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more