0

aplikacje

id #2227149 16.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw inspekcji i orzecznictwa - jednoosobowe stanowisko

08-300 Sokołów Podlaski Oleksiaka Wichury 3A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli obiektów i robót budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności PINB
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

- wyjazdy służbowe w teren;


- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- obsługa urządzeń biurowych;


- budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - biuro na II piętrze, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. - Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy w PINB - referent". - Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. - Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. - Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. - Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. - Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 25 781 38 14 w godz. 8.00 - 16.00.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość programu ESTIMA Kancelaria i ESTIMA PINB;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
 • umiejętność poprawnego redagowania pism;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym prawie jazdy kat. B i doświadczeniu w prowadzeniu samochodu.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopię Świadectwa dojrzałości
 • oświadczenie o
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Bieruń 24.07.2021
  pracownik produkcji weekendowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji, praca dla studentów 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 24.07.2021
  Specjalista ds. eksportu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 24.07.2021
  Analityk ds. kosztów produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more