0

aplikacje

id #2227148 16.07.2021

kierownik projektu

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik projektu do spraw zarządzania inwestycjami w Zespole Kierownika Projektu w Oddziale GDDKiA w Lublinie

20-075 Lublin ul. Ogrodowa 21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje, nadzoruje pracami związanymi z budową dróg i obiektami inżynierskimi oraz identyfikuje i ocenia ryzyka, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka a także sprawuje nadzoru nad bieżącym monitoringiem oraz ocenia skuteczność podjętych działań, realizuje zadania w ramach programów rządowych
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, finansowania i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego
 • nadzoruje przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno- techniczne i konsultacje społeczne,
 • wykonuje prawa i obowiązki zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu oraz obowiązków wynikających z procedur warunkujących uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także egzekwowanie od wykonawców wypełniania zobowiązań wynikających
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmiany, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy badan laboratoryjnych, itp.
 • uczestniczy w naradach technicznych, komisjach technicznych i eksperckich,
 • wnioskuje o zamówienia uzupełniające oraz nadzoruje przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów,
 • nadzoruje sporządzenie rozliczenia zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przejęcia środka trwałego i przygotowywanie materiałów do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


-   krajowe  wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • KOMPETENCJE: zarzadzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Opole 23.07.2021
inżynier procesu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.07.2021
Operator jakości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rybnik 07.07.2021
elektronik 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 07.07.2021
Inżynier Sanitarny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more