0

aplikacje

id #2227145 16.07.2021

specjalista do spraw legislacji

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw legislacji do spraw ds. obsługi legislacyjnej Urzędu w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

00-926 Warszawa Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej projektów „zewnętrznych” aktów prawnych w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów, ich spójności z systemem prawa oraz przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu uzgodnień międzyresortowych projektów przepisów prawa sporządzanych przez Głównego Geodetę Kraju z upoważnienia ministra nadzorującego dział w celu zapewnienia przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych oraz posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów i ich spójności z systemem prawa.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem przez GGK aktów prawnych z upoważnienia Ministra Rozwoju.
 • Przygotowuje sprawozdania związane z pracami legislacyjnymi, w tym monitoruje terminy poszczególnych faz procesu legislacyjnego w odniesieniu do przepisów wykonawczych opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych.


Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pracownikom oferujemy:


• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,


• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,


• trzynaste wynagrodzenie,


• nagrody uznaniowe,


• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),


• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),


• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK. Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pracownik produkcji- 3.920 zł/ od zaraz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nowa Sól 24.07.2021
pracownik produkcji pełen etat 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 25.07.2021
Asystent/ka ds. rekrutacji międzynarodowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more