0

aplikacje

id #2227142 16.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

41-709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje i dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą wypłaty dodatkowych należności,
 • Sporządza listy należności na podstawie wykazów kosztów dojazdu do służby, celem przekazania wydziałom merytorycznym do sprawdzenia a następnie wypłaty należności przez KWP w Katowicach.
 • Opracowuje i rejestruje faktury w systemie F-K w tym wystawia noty korygujące zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych , w celu prawidłowej realizacji zobowiązań finansowych,
 • Dokonuje kontroli merytorycznej faktur, w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesionego wydatku,
 • Sporządza polecenie wypłaty do Urzędu Miasta Ruda Śląska, dotyczących wywozu odpadów oraz przekazuje do wydziału zaopatrującego KWP celem weryfikacji i realizacji zapłaty,
 • Składa informacje do KWP dotyczącą udzielonych zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 za danym miesiąc,
 • Składa informacje dotyczące kosztów utrzymania obiektów.


Warunki pracy

Wynagrodzenie zasadnicze 2800,04 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)


Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i przy sztucznym oświetleniu. Na stanowisku wystepują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi i petentami.


Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajdują się na parterze budynku. Tylko wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje budynku i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Koniecznie dołącz do aplikacji ośwaidczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w komórkach finansów lub zaopatrzenia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, m. in. wiedza z zakresu przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych,
 • planowanie i organizowanie pracy własnej, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Click to show more