0

aplikacje

id #2227141 16.07.2021

kierownik sekcji

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracownikami Sekcji, stałe nadzorowanie i kontrolowanie oraz ocenianie pracy pracowników celem zapewnienia odpowiedniej realizacji powierzonych obowiązków;
 • analizowanie, planowanie i nadzór nad organizacją sprzętu, materiałów i usług na rzecz komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku, jednostek jej podlegych, komórek zamiejscowych KGP;
 • sporządzanie rocznego projektu planu rzeczowo-finansowego na zakup sprzętu, materiałów oraz usług objętych zakresem działania Sekcji;
 • stałe kontrolowanie wielkości przydzielonych środków finansowych w planie finansowym Wydziału z zakresu działania Sekcji;
 • nadzór nad prawidłowością realizacji postępowań w szkodach majątkowych związanych z mieniem będącym w dyspozycji KWP w Gdańsku;
 • wydawanie dyspozycji w kwestii wydania/przyjęcia sprzętu/materiałów z/do magazynu w powyższym zakresie;
 • kontrola i merytoryczne zatwierdzanie sporządzanych list wypłat należności finansowych wynikających z przepisów o zaopatrzeniu mundurowym oraz o gospodarce żywnościowej;


Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, -  wyjazdy służbowe na szkolenia, odprawy; - zagrożenie korupcją; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - wyjazdy związane z realizacją wyposażania obiektów służbowych w sprzęt kwaterunkowy;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie: ok. 4 670 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  47 74 15-327Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze pracy w zaopatrzeniu, w administracji państwowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 25.07.2021
Lider zespołu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 24.07.2021
starszy specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.07.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Wsparcie produkcji - pomoc na stolarni 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more