0

aplikacje

id #2227140 16.07.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów leczniczych w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Wydziale Zdrowia

31-156 Kraków Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i przeprowadza planowane kontrole problemowe w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Opracowuje materiały pokontrolne tj.: protokoły, zalecenia pokontrolne oraz materiały pokontrolne do BIP,
 • Przygotowuje i przeprowadza planowane kontrole problemowe w zakresie prawidłowości realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy/ lekarzy dentystów oraz warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego. Opracowuje materiały pokontrolne tj.: projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz materiały pokontrolne do BIP,
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole sprawdzające w celu oceny realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, przeprowadza kontrole doraźne wynikające ze skarg i wniosków wpływających do Wydziału, dotyczących zastrzeżeń w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Analizuje wyniki z przeprowadzonych kontroli, sporządza sprawozdania z kontroli podmiotów leczniczych,
 • Przygotowuje cotygodniowe informacje dotyczące sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie Małopolski.


Warunki pracy

Praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.


Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne.

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 23.07.2021
PRACOWNIK FIZYCZNY DO BUDOWY BOISK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.07.2021
Młodszy Specjalista ds. Marketingu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Płock 23.07.2021
Specjalista utrzymania ruchu- automatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 24.07.2021
Specjalista ds. należności 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more