0

aplikacje

id #2227139 16.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Oddziale w Biłgoraju

20-447 Lublin ul. Diamentowa 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • Udział w sporządzaniu stosownej dokumentacji
 • Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym


Warunki pracy

• Praca terenowo-biurowa


• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych


• Wprowadzanie danych do komputera


• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego


• Możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na które te środki zostały użyte


• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


• Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. BInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 • Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy.

 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Szczecin 27.07.2021
  terenowy inspektor mostowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Szczecin 27.07.2021
  informatyk 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 27.07.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 27.07.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 27.07.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more