0

aplikacje

id #2227138 16.07.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i aktualizuje programy PO WER oraz program krajowy EFS+ na lata 2021-2027, m.in. dobiera cele programu i instrumenty wsparcia, formułuje zapisy programu i propozycje zmian w nim, weryfikuje program, prowadzi konsultacje, uzgodnienia i negocjacje (w tym z KomisjąEuropejską)
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu PO WER oraz programu krajowego EFS+ (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wytyczne, zalecenia, rekomendacje)
 • Wdraża programy PO WER oraz program krajowy EFS+, m.in. prowadzi konsultacje i uzgodnienia, opiniuje i zatwierdza dokumenty wdrożeniowe (np. Roczne Plany Działania etc.), uczestnicy w pracach grup roboczych i konsultacyjnych, przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa oraz odpowiedzi na zapytania w zakresie programu
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), m.in. identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji programu i przygotowuje propozycje i rekomendacje działań naprawczych, przygotowuje analizy, opracowania i raporty dotyczące postępu programu, tworzy system wskaźników
 • Prowadzi obsługę procesu przygotowywania, opiniowania i uzgadniania dokumentów w ramach systemu realizacji programów finansowanych z EFS (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników) i reprezentuje Ministra w pracach nad projektami dokumentów
 • Bada zgodność strategii i programów (w ramach procesu koordynacji wdrażania EFS w RPO), m.in. formułuje propozycje i zalecenia zmian, weryfikuje zakres dokumentów, weryfikuje zgodność systemu wdrażania dokumentów i zgodność z systemem prawnym
 • Dokonuje analiz prawnych - bierze udział w pracach związanych z przygotowywaniem aktów prawnych szczebla wspólnotowego i krajowego w dziedzinie polityki spójności, w tym dot. okresu 2020+, opiniuje projekty, dokumenty i akty prawne


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,telefoniczne, mailowe

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częstereprezentowanie urzęduna zewnątrz

 • Praca pod presją czasu

 • Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.


Dodatkowe informacje nt.zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 660 749 638,zaś w zakresie przebiegu procesu

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 23.07.2021
Specjalista ds. Koordynacji Projektów i Analiz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 23.07.2021
SPECJALISTA DS. MARKETINGU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
Analityk ds. kosztów produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.07.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.07.2021
Techniczny Menedżer ds. Infrastruktury Danych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more