0

aplikacje

id #2227137 16.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw łączności i informatyki Referat Wspomagający, Zespół Łączności i Informatyki

37-450 Stalowa Wola ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia sprawne funkcjonowania sprzętu łączności i informatyki oraz systemów łączności przewodowej i łączności radiowej,
 • Wykonuje instalacje i przeniesienia aparatów telefonicznych, sprzętu komputerowego w budynku KPP i jednostkach podległych, montuje i demontuje sprzęt łączności radiowej w pojazdach eksploatowanych przez KPP i jednostki podległe oraz dokumentuje wykonanie ww. czynności,
 • Prowadzi systematyczne przeglądy, konserwuje oraz naprawia sprzęt i urządzenia zainstalowane w KPP i jednostkach podległych w tym: anteny, instalacje elektryczne, instalacje teleinformatyczne,
 • Na bieżąco udziela pomocy w zakresie obsługi systemów i urządzeń łączności i informatyki,
 • Dokonuje cyklicznych archiwizacji nagrań z rejestratora korespondencji,
 • Pełnieni funkcję administratora lokalnego i technicznego w systemach KCIK, PSI, ODN, Poczta Specjalna,
 • Pełnieni funkcję administratora lokalnego sieci PSTD,
 • Nadzoruje przydzielone prace instalacyjno-montażowe, remonty i naprawy urządzeń zlecone do wykonania firmom specjalistycznym,
 • Koordynuje zaopatrzenie w sprzęt oraz materiały łączności i informatyki w komórkach organizacyjnych KPP i jednostkach podległych,
 • Rozlicza rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz przesyłki pocztowe nadane w KPP w Stalowej Woli,
 • Zabezpiecza sprawne funkcjonowanie systemów łączności na potrzeby operacji policyjnych na terenie powiatu stalowowolskiego,
 • Utrzymuje w stałej gotowości sprzęt rezerwy operacyjnej, w tym przechowuje materiały i sprzęt stanowiący tę rezerwę w podręcznych magazynkach,
 • Zarządza sprzętem łączności i informatyki (rozdział, prowadzenie dokumentacji techniczno - ewidencyjnej),
 • Prowadzi ewidencję sprzętu i materiałów łączności i informatyki.


Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu

 • Ośmiogodzinny system pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku

 • W biurze oświetlenie naturalne i sztuczneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.

 • List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

 • Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.

 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 • W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności.

 • Proponowane wynagrodzenie brutto 3.189,77 + dodatek za wysługę lat.

 • Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu telekomunikacji, informatyki elektroniki lub elektrotechniki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze informatyki

pozostałe wymagania niezbędne:
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
Specjalista OtC z j. czeskim/słoweńskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.07.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.07.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 24.07.2021
Inspektor Nadzoru 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more