0

aplikacje

id #2227135 16.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Oławie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw Zespołu Wspomagającego Komenda Powiatowa Policji w Oławie

55-200 Oława ul. Kopernika 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencje dokumentów otrzymanych i wysłanych lub wydawanych w celu prawidłowego obiegu dokumentów,
 • przekazuje dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych w celu wykonania zleconych w pismach czynności,
 • sporządza wykazy (obciążenia) dokumentami pobranymi z kancelarii w celu prawidłowego ich rozliczenia,
 • przyjmuje, wydaje i rozlicza pocztę z obowiązującymi przepisami w celu zgodności stanu ze stanem Urzędu Pocztowego,
 • obsługuje środki techniczne w pracy biurowej w celu prawidłowej eksploatacji sprzętu,
 • planuje i przygotowuje spotkania służbowe komendanta w celu kreowania wizerunku i reputacji jednostki,
 • powiela dokumenty w celu zapoznania z nimi funkcjonariuszy,
 • przyjmuje, gromadzi i składuje w depozycie materiały dowodowe zabezpieczone w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność właściwego komunikowania się;
 • Umiejętność współpracy zespołowej;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność obsługi komputera.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. M.Kopernika 1
  55-200 Oława
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 27.07.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brodnica 27.07.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Szczecin 27.07.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Prudnik 27.07.2021
  inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 27.07.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more