0

aplikacje

id #2223737 15.07.2021

ASYSTENT RODZINY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0432


Obowiązki:

Praca z rodziną objętą asystenturą rodziny w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,prowadzenia gospodarstwa domowego,radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.Zakres obowiązków asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.821, z 2021r. poz.159,1006) oraz ustawy z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz.1860).Wymagania:

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika,psychologia,socjologia,nauki o rodzinie lub praca socjalna

Pozostałe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny-w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Miejsce pracy: Kazimierzowska 18/3, 17-100 Bielsk Podlaski, powiat: bielski, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: cv

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Adres www: www.mopsbielskpodlaski.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 19.07.2021
PIELĘGNIARKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 19.07.2021
Click to show more