0

aplikacje

id #2219664 14.07.2021

RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA MALARZ-MURARZ

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1887


Obowiązki:

Zakres głównych obowiązków na stanowisku: wykonywanie prac ogólnobudowlanych tj. murarskich, tynkarskich, malarskich, okładzinowych w obiektach służbowych będących w zarządzie Podlaskiego Oddziału SG, wykonywanie prac transportowych, załadunkowych i rozładunkowych, wykonywanie prac pomocniczych dla innych specjalistów rzemieślników, prowadzenie na bieżąco książki pracy konserwatora.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Kwalifikacje wymagane od kandydata:niezbędne: wykształcenie: zasadnicze; doświadczenie: 3 lata pracy.pozostałe wymagania niezbędne: znajomość zagadnień z zakresu technologii procesów budowlanych oraz realizacji robót budowlanych (w szczególności robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarskich); sumienność, dyspozycyjność, uczciwość, lojalność, umiejętność pracy w zespole.wymagania dodatkowe: doświadczenie: praca przy realizacji robót budowlanych w zakresie wykonywania robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarskich, wykończeniowych, itp.pozostałe wymagania dodatkowe: - brak.


Miejsce pracy: Bema 100, 15-370 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: podanie lub list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata; CV lub życiorys; oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata załącznik nr 10 procedury naboru kandydatów do pracy w POSG; kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; kopie dokumentów potwierdzających staż pracy; kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie lub kwalifikacje o ile kandydatka/kandydat je posiada.Termin składania dokumentów:14.07.2021 r. - 29.07.2021 r.Miejsce składania dokumentów:Podlaski Oddział Straży Granicznejul. Bema 10015-370 BiałystokOferty prosimy opatrzyć dopiskiem: oferta pracy rzemieślnik specjalista malarz-murarzZespół Konserwacji Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.07.2021
Specjalista ds. cła i transportu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kargowa 25.07.2021
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more