0

aplikacje

id #2219616 14.07.2021

Szkoła podstawowa, Nauczyciel fizyki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polakiego w Białobrzegach
Miejscowość: Białobrzegi
Ulica: Wojska Polskiego
Nr domu: 21
Kod pocztowy: 05-127
Telefon: 227748713
Email: dyrektor@spb.nieporet.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: fizyka z astronomią
Liczba godzin w tygodniu: 9
Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo
Data dodania: 2021-07-09
Termin składania dokumentów: 2021-08-15
Opis oferty pracy:

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach zatrudni za zastępstwo nauczyciela fizyki w wymiarze 8,5 godz.  

Wymagania: fizyka - studia mgr lub podyplomowe.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail support@inbase.pl                            3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach;  w  zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Szkoły w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania danych osobowych obejmujących:
-imię (imiona) i nazwisko;
-datę urodzenia;
-dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
-wykształcenie;
-kwalifikacje zawodowe;
-przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more