0

aplikacje

id #2219456 11.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Dział inspekcji

43-600 Jaworzno UL. Inwalidów Wojennych 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie kontroli budów i obiektów w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • likwidacja skutków samowoli budowlanej i skutków katastrofy budowlanej,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonywanych czynności.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postepowań. Praca poza siedzibą Inspektoratu polegajaca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiazkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnatrz obiektów. Praca pod presja czasu, liczne kontakty bezpośrednie z interesantami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie, wyższe techniczne lub w zakresie prawa administracyjnego

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane,
 • Znajomość obowiązujacych przepisów i ich interpreacji,
 • Znajomość obsługi komputera
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność w podejmowaniu decyzji, postanowień i pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w pracy administracyjnej, umiejętność praktycznego zastosowania i redagowania decyzji, postanowień i pism urzędowych,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie
  ulica Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 23.07.2021
  Techniczny Menedżer ds. Infrastruktury Danych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Oława 23.07.2021
  Brygadzista / Specjalista ds. produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bieruń 24.07.2021
  pracownik produkcji weekendowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji w fabryce L’Oréal 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more