0

aplikacje

id #2219454 11.07.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim

48-200 Prudnik ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Kontrolowanie wywiązywania się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.
 • Opracowywanie, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, decyzji, postanowień oraz pism wydawanych przez powiatowy organ nadzoru budowlanego.
 • Nakładanie grzywien w postaci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu ustalenia przyczyn katastrof budowlanych.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane i Kpa, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Warunki pracy

Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami. Wyjazdy służbowe na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu prudnickiego - kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości. Praca w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4369399Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane
• doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy w obszarze związanym z budownictwem
• uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
• Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
• Umiejętność stosowania prawa w praktyce
• Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
• Umiejętność efektywnego komunikowania się
• Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
• Prawo jazdy kat. B
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się.
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej szczególnie w nadzorze budowlanym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 23.07.2021
PRACOWNIK FIZYCZNY DO BUDOWY BOISK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.07.2021
Asystentka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji w fabryce L’Oréal 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Planowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.07.2021
Wsparcie produkcji - pomoc na stolarni 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more