0

aplikacje

id #2219451 11.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi zagranicznych podróży służbowych w Wydziale Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ustala, na podstawie informacji oraz dokumentów wyjazdowych przekazanych przez departamenty, terminy i wstępne koszty podróży służbowych członków Kierownictwa, pracowników Ministerstwa i ekspertów delegowanych przez Ministerstwo.
 • W celu terminowego zrealizowania zagranicznych wyjazdów służbowych przedstawicieli Ministerstwa delegowanych za granicę rezerwuje optymalne pod względem ekonomicznym i czasowym połączenia, kupuje bilety lotnicze, kolejowe oraz polisy ubezpieczeniowe.
 • Na bieżąco współpracuje z komórkami organizacyjnymi przygotowującymi merytoryczną obsługę wyjazdów, sekretariatami członków Kierownictwa Ministerstwa, przedstawicielami RP za granicą oraz firmą realizującą usługi zakupu biletów, w tym dokonuje zmian terminów rezerwacji lotów i pozostałych komponentów podróży wynikających z nagłych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i odpowiednich standardów podróży oraz transferu środków wyjazdowych.
 • Wnioskuje o specjalną formę odprawy paszportowo-celnej (VIP).
 • Monitoruje procesy, w ramach których są organizowane i rozliczane zagraniczne podróże służbowe, prowadzi rejestry oraz bazy danych wniosków/poleceń zagranicznego wyjazdu służbowego, wydatków i sprawozdań z zagranicznych podróży służbowych.
 • Przygotowuje wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący zapewnienia realizacji usług zakupu biletów lotniczych na potrzeby Ministerstwa. Przygotowuje i monitoruje realizację umowy cywilnoprawnej w tym zakresie.
 • Weryfikuje prawidłowość faktur za wystawione bilety lotnicze i kolejowe, zakupione polisy ubezpieczeniowe oraz dot. korzystania z Salonu VIP/IP Członków Kierownictwa MEiN oraz dokonuje ich opisu.
 • Dokonuje zakupu biletów lotniczych na loty krajowe dla pracowników MEiN, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Generalnego na przelot samolotem w krajowej podróży służbowej oraz bilety międzynarodowe dla członków delegacji zagranicznych przyjmowanych przez MEiN, w przypadku gdy strona MEiN zobowiązane jest do pokrywania kosztów transportu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera, zagrożenie korupcją, stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu i koniecznością szybkiego reagowania w nieoczekiwanych sytuacjach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kołobrzeg 25.07.2021
Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 25.07.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.07.2021
Kierownik Contentu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Pszczyna 25.07.2021
Specjalista ds. Realizacji Zamówień 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more