0

aplikacje

id #2219450 11.07.2021

młodszy asystent

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy asystent w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

30-965 Kraków ul. Brodowicza 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, w tym nadzoru nad dobrostanem zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz nadzoru nad fermami zwierząt futerkowych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Przygotowywanie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji.
 • Prowadzenie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca z zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, narażenie na stres, zagrożenie korupcją. Praca administracyjno - biurowa w wymuszonej pozycji ciała z wykorzystaniem zestawu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane na II pietrze budynku, brak wind. Pomieszczenie biurowe oświetlone przez światło naturalne i sztuczne. Wejście do budynku przystosowane dla  osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Niezbędne posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MC Office
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  FIZJOTERAPEUTA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kielce 19.07.2021
  PIELĘGNIARKA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Tczew 15.07.2021
  ASYSTENTKA / HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more