0

aplikacje

id #2219449 11.07.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

59-600 Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25D

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością Inspektoratu


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe i inny sprzęt biurowy) oraz wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu lwóweckiego. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym.


Bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z interesantem. Praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu o szerokim zakresie zadań i odpowiedzialności.


Siedziba znajduje się na I piętrze budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie
 • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gdynia 24.07.2021
  specjalista ds. planowania produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Specjalista ds. wsparcia realizacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.07.2021
  Młodszy specjalista ds. monitoringu małych firm 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brzeg 23.07.2021
  Technik produkcji/ Operator produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.07.2021
  Specjalista ds. systemów CRM 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more