0

aplikacje

id #2219446 11.07.2021

główny księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy -

75-620 Koszalin ul. Racławicka 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje i prowadzi działalność Inspektoratu w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi przepisami
 • Opracowuje budżet Inspektoratu oraz niezbędne zmiany w tym zakresie oraz opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości jednostki
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe


Warunki pracy

Budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lub inne ekonomiczne, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznychdoświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych i rachunkowości
 • Umiejętność obsługi komputera i innych rządzeń biurowych
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych linii Progman


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczennie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 16.07.2021
KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
KSIĘGOWA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 14.07.2021
Polska, Łódź 14.07.2021
Młodszy księgowy z językiem francuskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more