0

aplikacje

id #2219445 11.07.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli

85-950 Bydgoszcz ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • będzie sprawować nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin i powiatów oraz innych jednostek
 • będzie rozpatrywać wnioski i skargi związane z podejmowaniem aktów prawnych przez organy samorządu terytorialnego i przygotowywać korespondencję w tych sprawach
 • będzie przygotowywać skargi i odpowiedzi na skargi przekazywane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • będzie przygotowywać projekty rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody
 • będzie prowadzić sprawy związane z wprowadzeniem zarządu komisarycznego i wyznaczeniem osoby pełniącej funkcję organu jednostki samorządu terytorialnego


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Czynności wykonywane w pozycji siedzącej: praca z dokumentami,  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, (budynek nieposiadający windy, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w pokoju biurowym przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość podstaw zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • Znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim
 • Znajomość przepisów Kodeksu wyborczego
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Efektywna komunikacja
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Asertywność, odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 27.07.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 27.07.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 27.07.2021
terenowy inspektor mostowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more