0

aplikacje

id #2219443 11.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru przyrodniczego w projekcie pn."OCHRONA ZAGROŻONYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 W WYDZIALE OCHRONY PRZYRODY I OBSZARÓW NATURA 2000 (zatrudnienie na czas realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2021 r.)

45-594 Opole ul. Firmowa 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planów ochrony dla 3 opolskich rezerwatów przyrody oraz prowadzi sprawy związane z procedowaniem aktów prawa miejscowego;
 • Prowadzi monitoring przyrodniczy siedlisk objętych projektem;
 • Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem wykonawcom zadań związanych ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych, sprawuje nadzór przyrodniczy nad tymi zadaniami;
 • Prowadzi sprawy związane z promocją i informacją o projekcie, a w szczególności przygotowuje informacje o projekcie na potrzeby publikacji na stronach internetowych;


Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, również praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Przeiwdywany termin zakończenia projektu:31.12.2021 r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, geografii lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w ochronie środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • specjalistyczna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie;
 • dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych;
 • umiejętnośc obsługi komputera (pakiet office), umiejętność obsługi GPS;
 • umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; odporność na stres;
 • prawo jazdy kat.B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu naboru;
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 23.07.2021
  Specjalista ds. przygotowania inwestycji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.07.2021
  Specjalista ds. kadr i płac 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  PRACOWNIK PRODUKCJI - ZAKŁAD AMORTYZATORÓW 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.07.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Wsparcie produkcji - pomoc na stolarni 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more