0

aplikacje

id #2219441 11.07.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw logistycznych w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi książki obiektów budowlanych, ewidencjonuje protokoły okresowe, przeglądy obiektów budowlanych oraz ekspertyz budowlanych – na bieżąco.
 • Planuje i zgłasza do inspektora w Komendzie MOSG potrzeb na następny rok w zakresie remontów obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie KdSG, bierze udział w okresowych przeglądach obiektów budowlanych wykonywanych przez inspektora z Komendy MOSG – raz w roku.
 • Prowadzi ewidencję opału, książek pracy kotłowni w KdSG, sprawozdawczość w tym zakresie – na bieżąco. Bierze udział w komisyjnym rozliczaniu sezonu grzewczego w kotłowniach zlokalizowanych na terenie KdSG – raz w roku.
 • Na bieżąco wykonuje sprawozdania ze zużycia wody pitnej, energii elektrycznej i wywozu nieczystości.
 • Utrzymuje w sprawności technicznej infrastruktury portowej oraz sprawuje nadzór nad jej prawidłowym wykorzystywaniem.
 • Nadzoruje realizację robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej.
 • Okresowo – zastępuje starszą księgową w zakresie prowadzenia gospodarki MPS oraz Techniki i Zaopatrzenia KdSG.


Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, wyjazdy służbowe, budynek II piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika: 1,481 – tj. 3009,33 zł. + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w branży budowlanej lub technicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość i stosowanie w praktyce przepisów Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późn. zm.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w dziedzinie BHP
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Toruń 27.07.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 27.07.2021
terenowy inspektor mostowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 27.07.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more