0

aplikacje

id #2219440 11.07.2021

naczelnik wydziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw Zarządzania Miejscami Obsługi Podróżnych w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg.

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje, koordynuje i inicjuje prace wydziału,
 • Koordynuje i nadzoruje analizy ex post i ex ante umów dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych,
 • Współpracuje z podmiotami dzierżawiącymi bądź zainteresowanymi dzierżawą Miejsc obsługi Podróżnych
 • Koordynuje i prowadzi bieżącą współpracę z Oddziałami oraz dzierżawcami Miejsc Obsługi Podróżnych,
 • Nadzoruje realizację wydziałowego planu kontroli MOP oraz monitoruje realizację corocznych planów kontroli Miejsc Obsługi Podróżnych opracowanych w Oddziałach GDDKiA,
 • Inicjuje i koordynuje pilotażowe projekty,
 • Prowadzi bieżącą współpracę z Ministerstwem Finansów – Krajową Administracją Skarbową.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
reprezentowanie urzędu na zewnątrz, organizacja oraz prowadzenie spotkań.
wystąpienia publiczne.
podróże służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z koordynacją lub zarządzaniem pracą zespołów zadaniowych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o autostradach płatnych i KFD,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,
 • znajomość Ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: organizacja pracy oraz zorientowanie na osiąganie celów, zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, świadomość kosztów, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy finansowo-księgowe


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 25.07.2021
Specjalista ds. cła i transportu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 25.07.2021
Application Integration Adminstrator 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Pszczyna 25.07.2021
Specjalista ds. Realizacji Zamówień 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more