0

aplikacje

id #2219437 11.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

25-361 Kielce Karola Szymanowskiego 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje projekty studium, planów, programów, strategii itp. wraz z prognozą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Uzgadnia projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego.
 • Uzgadnia możliwość odstąpienia lub braku konieczności/konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdy realizacja dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 • Uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów studium, planów, programów, strategii itp. opracowywanych przez różne organy w ramach strategicznej oceny.
 • Opiniuje w sprawach lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na podstawie przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 • Opiniuje projekty uchwał rad gmin dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Uzgadnia projekty uchwał sejmiku województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Opiniuje projekt audytu krajobrazowego sporządzanego przez zarząd województwa - na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Warunki pracy

praca biurowa 
przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
zagrożenie korupcją
stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu)Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w jednostkach planistycznych na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność czytania map różnego rodzaju
 • Umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • Znajomość przepisów ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (....), KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik Planowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 24.07.2021
Specjalista ds. eksportu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 23.07.2021
Specjalista ds. Koordynacji Projektów i Analiz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.07.2021
Asystentka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 23.07.2021
Technik produkcji/ Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more