0

aplikacje

id #2219436 11.07.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw podatków i ZUS w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów

40-038 Katowice ul. Lompy 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Comiesięcznie ustala wysokość podatku zryczałtowanego oraz podatku dochodowego w celu odprowadzenia zaliczek do Urzędu Skarbowego. Sporządza i zatwierdza informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników policji w celu wypełnienia ustawowego obowiązku. Sporządza zbiorcze zestawienie podstaw kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym (PIT 4R) w celu wypełnienia ustawowego obowiązku. Sporządza roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT 8 AR) w celu spełnienia ustawowego obowiązku.
 • Nalicza składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy za zwolnionych policjantów bez uprawnień emerytalnych, dokonuje korekt dla policjantów przywracanych lub ponownie przyjętych do służby w celu prawidłowego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
 • Sporządza raporty miesięczne: rozliczenie składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne o należnych składkach społecznych (ZUS RCA), imienne raporty o składkach na ubezpieczenia zdrowotne (ZUS RZA), imienne raporty o przerwach w przekazywaniu składek (ZUS RSA) i terminowo przesyła je do ZUS w celu prawidłowego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sprawdza i terminowo przesyła do ZUS dokumenty zgłoszeniowe, ich zmiany oraz korekty w celu prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego policjantów i pracowników.
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) dla byłych pracowników w celu naliczenia kapitału początkowego będącego podstawą wymiaru emerytur i rent.
 • Sporządza comiesięczne raporty PFRON w celu ich przesłania do Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 25.07.2021
Pracownik Produkcji / jedna zmiana / Krępice 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
Specjalista OtC z j. czeskim/słoweńskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.07.2021
Wsparcie produkcji - pomoc na stolarni 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more