0

aplikacje

id #2219435 11.07.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z władzami właściwymi ds. weterynarii w państwach trzecich, placówkami dyplomatycznymi ww. państw, placówkami dyplomatycznymi Polski w ww. państwach oraz z administracją krajową, unijną i innymi pracownikami GIW w celu uzgodnienia z ww. państwami wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy wywozie do tych państw zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (kwestionariusze, wymagania weterynaryjne, protokoły, wzory świadectw, uczestnictwo w delegacjach zagranicznych kierownictwa GIW itp.) oraz prowadzi pozostałą korespondencję.
 • Zapewnia organizację i obsługę wizyt delegacji państw trzecich na szczeblu GIW (w tym koordynuje przygotowanie i przekazywanie uwag i odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach) oraz służbowych wyjazdów zagranicznych Kierownictwa GIW do w/w państw, w celu zapewnienia odpowiedniego ich przebiegu.
 • Wykonuje i weryfikuje tłumaczenia z języka obcego i na język obcy w celu zapewnienia poprawności językowej przetwarzanych dokumentów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe filologiczne, lub lingwistyka stosowana

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze współpracy międzynarodowej, lub powyżej 1,5 roku w administracji publicznej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Wiedza: znajomość obcojęzycznej terminologii specjalistycznej weterynaryjnej.
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, argumentacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 25.07.2021
Specjalista ds. cła i transportu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
Specjalista OtC z j. czeskim/słoweńskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 25.07.2021
Asystent/ka ds. rekrutacji międzynarodowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.07.2021
Starszy Specjalista ds. Treasury 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more