0

aplikacje

id #2219430 11.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Spraw Międzynarodowych

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia prawidłowy obieg informacji i dokumentów, w tym korespondencji międzynarodowej wpływającej do Kierownictwa Urzędu, w celu udzielania organizacjom i ich państwom członkowskim informacji lub terminowej odpowiedzi;
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z ochroną środowiska w lotnictwie cywilnym w celu realizacji polityki RP w zakresie ochrony środowiska;
 • Uczestniczy w procesie wypracowywania stanowiska polskiej władzy lotniczej na posiedzenia organów organizacji międzynarodowych lotnictwa cywilnego w celu realizacji polityki państwa w dziedzinie lotnictwa cywilnego;
 • Prowadzi sprawy dotyczące związania Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wielostronnymi międzynarodowymi konwencjami lotniczymi, w tym uczestniczy w konsultacjach i uzgodnieniach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi resortami, w celu realizacji polityki państwa w obszarze lotnictwa cywilnego;
 • Obsługuje bazę danych KE – CIRCABC w zakresie koordynacji UE w sprawie ICAO State Letters, a następnie przekazuje informacje odnośnie tych zmian komórkom merytorycznym w celu podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zapewnienia zgodności polskiego prawa krajowego z postanowieniami przepisów i wymagań międzynarodowych;
 • Reprezentuje Prezesa Urzędu na posiedzeniach organów organizacji międzynarodowych lotnictwa cywilnego (m.in. ICAO, EUROCONTROL) w zakresie wskazanym przez Prezesa ULC, w celu zaprezentowania uzgodnionego stanowiska polskiej władzy lotniczej wpisującego się w aktualną politykę RP;
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą oraz udzielaniem odpowiedzi Urzędu na pisma Regionalnego Biura ICAO w Paryżu;


Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezetowanie Urzędu na zewnątrz,
- obsługa klientów zewnętrznych Urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
OFERUJEMY:


- ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej;
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00 - możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport; - możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.


Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 27.07.2021
Płatny Staż w dziale HR - HR Associate 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 27.07.2021
informatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more