0

aplikacje

id #2219429 11.07.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

59-300 Lubin ul. Jana Kilińskiego 12b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi kontrole przebiegu budowy oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości i kompetencji organu nadzoru budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień
 • prowadzi obowiązkową kontrolę przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzi postępowania egzekucyjne należności o charakterze niepieniężnym, wynikające z wydanych decyzji lub przepisów


Warunki pracy


 • praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych

 • korzystanie z samochodu służbowego bez etatowego kierowcy

 • przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji

 • siedziba urzędu znajduje się na III piętrze w budynku z windą

 • praca biurowa przy komputerze

 • praca na terenie Powiatu Lubińskiego;

   

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów i procedur administracyjnych
 • wiedza techniczna oraz umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3 m i przy komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność argumentowania oraz wykładni przepisów prawnych
 • odporność na stres oraz komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Bydgoszcz 24.07.2021
  starszy specjalista ds. BHP 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nowa Sól 24.07.2021
  pracownik produkcji pełen etat 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 24.07.2021
  Rekruter 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brzeg 23.07.2021
  Technik produkcji/ Operator produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more