0

aplikacje

id #2109962 10.06.2021

kontroler skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy do spraw karnych skarbowych w Jednoosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu

65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i przestępstwa określone w ustawie z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz sporządza akty oskarżenia, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowie wszczęcia postępowania, w celu pociągnięcia sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności karnej
 • Prowadzi postępowania mandatowe, w celu uproszczenia i usprawnienia postępowania w sprawach drobnych przez przyspieszenie reakcji karnej
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądem, w celu prawno-karnej ochrony finansów publicznych
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia, w celu pociągnięcia sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności karnej oraz w celu dokonania kontroli instancyjnej orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne
 • Występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu pociągnięcia sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności karnej
 • Rejestruje w systemie komputerowym przerwy w biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku ze wszczęciem postepowań o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu prawidłowego obliczania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
 • Przekazuje informacje do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK), w celu zapewnienia właściwej realizacji nałożonych na Naczelnika Urzędu Skarbowego obowiązków


Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany, dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, własnoręcznie podpisany list dołącz w formie zeskanowanego dokumentu.

 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Oferty można składać w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Kandydat wybrany na dane stanowisko
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gubin 08.06.2021
OPIEKUN KLIENTA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zamość 08.06.2021
SPRZEDAWCA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 09.06.2021
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (NR 2087) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 08.06.2021
KASJER - REFERENT (NR 1797) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more