0

aplikacje

id #2109958 10.06.2021

księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim

65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje nadpłaty i zaległości na kartach kontowych podatników, uzgadnia prawidłowość wpłat i zaliczek, księguje wpłaty i dokonuje niezbędnych przeksięgowań w celu prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat, powstałych nadpłat czy przeksięgowań
 • Dokonuje zwrotów nadpłat lub przeksięgowań na poczet zaległości podatkowych, bieżących należności, zajęć wierzytelności, w celu prawidłowego rozliczenia podatnika z naczelnikiem urzędu skarbowego i innymi wierzycielami
 • Księguje ręcznie dokumenty wymiarowe nie podlegające automatycznemu księgowaniu, w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej informacji o stanie rozliczeń podatnika
 • Przygotowuje projekty pism, w tym postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty/nadpłaty na zaległość oraz informacje i analizy z zakresu prowadzonych spraw, w celu udzielenia uprawnionym podmiotom rzetelnej informacji
 • Sporządza informacje o zmniejszeniu zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym i przekazuje je do komórki egzekucji administracyjnej, w celu dostarczenia danych o stanie rozliczeń podatnika z urzędem
 • Podaje dane wynikające z kart kontowych, w celu prawidłowego wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
 • Analizuje i dokonuje ręcznych księgowań w zakresie 1% podatku na rzecz OPP, w celu zapewnienia sprawnej, terminowej i rzetelnej dystrybucji 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego


Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany, dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, własnoręcznie podpisany list dołącz w formie zeskanowanego dokumentu.

 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Oferty można składać w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 15.06.2021
Młodsza Księgowa z j. angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Sosnowiec 18.06.2021
Młodszy księgowy ds. zobowiązań z j. francuskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 13.06.2021
księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brodnica 14.06.2021
GŁÓWNA KSIĘGOWA/Y 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more