0

aplikacje

id #2109957 10.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi postępowań wymiarowych w zakresie PCC, SD, KP, a także Centralnych Baz Wiedzy w Referacie Obsługi Postępowań Wymiarowych w Scentralizowanym Systemie Poboru

01-513 Warszawa ul.Felińskiego 2b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z Generalnym Wykonawcą Systemu e-Podatki w zakresie określania wymagań biznesowych dotyczących prowadzenia postępowań podatkowych i obsługi bezpośredniej w celu zapewnienia, że system będzie zgodny z logiką biznesową administracji podatkowej.
 • Wspiera użytkowników w zakresie obsługi postępowań wymiarowych oraz obsługi bezpośredniej w Scentralizowanym Systemie Poboru (SSP) w zakresie podatków obsługiwanych w SSP, w celu poprawnej obsługi przez nich systemu.
 • Opiniuje materiały informacyjne oraz szkoleniowe w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w SSP, w celu uzyskania najwyższej jakości tych materiałów.
 • Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu realizacji zadań dotyczących prowadzenia postępowań w SSP, w tym aktualizuje materiały w bazie wiedzy oraz wytyczne do pracy w SSP, w celu poprawnej obsługi systemu przez pracowników administracji podatkowej.
 • Przygotowuje wytyczne dla pracowników urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie obsługi postępowań podatkowych w SSP, w celu poprawnej obsługi systemu przez pracowników administracji podatkowej.
 • Koordynuje w zakresie uzgadniania i przekazywania GW szablonów pism dotyczących wielu obszarów, np. uzgadnianie implementacji szablonów pism zawartych w Księdze Pism w celu zachowania spójności w tym zakresie.
 • Zapewnia wsparcie i prowadzi warsztaty trenerów z zakresu obsługi postępowań wymiarowych w SSP w celu poprawnej obsługi systemu przez pracowników administracji podatkowej.


Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w podległej siedzibie przy ul. Stawki 2, 32 piętro, winda.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OGŁOSZENIU DOKUMENTÓW, NATOMIAST W PRZYPADKU WYŁONIENIA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA DOSTARCZYĆ ICH ORYGINAŁ.


CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP)


WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ, PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP).


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:


http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.


Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. 


Planujemy następujące

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Opole 18.06.2021
Pracownik działu księgowości (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 18.06.2021
Regionalny Kierownik Sprzedaży Aktywnej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 18.06.2021
Operator produkcji/ jakości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 19.06.2021
Oficer ds. Bezpieczeństwa IT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 18.06.2021
Specjalista ds. imprez grupowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more