0

aplikacje

id #2109956 10.06.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

35-205 Rzeszów Warszawska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • prowadzenie obowiazującej sprawozdawczości


Warunki pracy

budynek dwupiętrowy - brak windy; praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Metody i techniki naboru: I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych. II etap: Pisemny test wiedzy. III etap: Rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o terminie powiadomieni telefonicznie . Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii); inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy odpowiedniej kategorii z datą uzyskania uprawnień
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
  ul.Warszawska 12
  35-205 Rzeszów
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Bydgoszcz 14.06.2021
  Asystent działu sprzedaży 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Myślenice 15.06.2021
  Pakowacz - Praca na produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 15.06.2021
  Specjalista ds. zamówień z j. niemieckim 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more