0

aplikacje

id #2109955 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

20-144 Lublin ul. Bazylianówka 46

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wdrażanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w celu zapewnienia ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz zachowania we właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000.
 • Opracowywanie sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających w szczególności informacje na temat stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych, w celu wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów gatunków objętych ochroną, w tym kontrole spełniania warunków określonych w wydawanych zezwoleniach, w celu właściwego zarządzania populacjami gatunków chronionych na terenie województwa lubelskiego.
 • Prowadzenie pozostałych spraw z zakresu ochrony gatunkowej, w tym związanych z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków chronionych i podejmowaniem działań związanych z ochroną i zachowaniem zwierząt, roślin i grzybów gatunków chronionych oraz opiniowanie, na potrzeby Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów gatunków objętych ochroną, w celu właściwego zarządzania populacjami gatunków chronionych na terenie województwa lubelskiego.
 • Przygotowywanie dla projektów współfinansowanych z budżetu UE deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 na temat braku negatywnego wpływu przedsięwzięć i zamierzeń na obszary Natura 2000, w celu uzupełnienia dokumentacji niezbędnej dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu UE.
 • Wydawanie opinii na temat wpływu różnorodnych zamierzeń na obszary Natura 2000, w celu zapewnienia ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000.
 • Współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie weryfikacji i aktualizacji standardowych formularzy danych dla obszarów Natura 2000 oraz tworzenia baz danych w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000.
 • Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z budżetu RDOŚ w Lublinie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków Unii Europejskiej w celu zapewnienia ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000.
 • Prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód oraz wyliczania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta gatunków chronionych określonych ustawą o ochronie przyrody, w celu rekompensowania strat wynikających z bytowania zwierząt podlegających ochronie prawnej, poniesionych przez poszkodowanych.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lublin 10.06.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nowy Sącz 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more