0

aplikacje

id #2109954 10.06.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw komunikacji i budowy wizerunku w Wydział Polityki Młodzieżowej i Komunikacji Społecznej Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługuje w zakresie wizerunku i komunikacji społecznej Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem;
 • redaguje materiały informacyjne na stronę internetową Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz stronę internetową Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz informowania o działaniach Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem;
 • przygotowuje od strony organizacyjnej wydarzenia organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, w tym spotkania z młodzieżą oraz konsultacje społeczne dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej państwa;
 • organizuje współpracę Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Pełnomocnika do spraw Polityki Młodzieżowej z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dialogu obywatelskiego;
 • przygotowuje odpowiedzi na wnioski, interpelacje i inne pisma kierowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Młodzieżowej;
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Departamentu, Zastępców Dyrektora Departamentu oraz Naczelnika Wydziału Polityki Młodzieżowej i Komunikacji Społecznej;


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 19.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 18.06.2021
Polska, Warszawa 18.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 19.06.2021
Oficer ds. Bezpieczeństwa IT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more