0

aplikacje

id #2109953 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Wydział Kadr i Szkolenia, Zespół ds. Doboru

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i opracowywanie założeń i tworzenie dokumentów w zakresie eksploatacji , modernizacji i rozwoju systemów radiokomunikacyjnych,
 • przygotowywanie i opracowywanie SOPZ dla planowanych projektów budowy, rozbudowy i modernizacji systemów radiokomunikacyjnych woj. lubuskiego oraz uczestnictwo w związanych z nimi komisjach przetargowych,
 • monitorowanie rynku technologii i sprzętu radiokomunikacyjnego oraz uczestniczenie w ocenie ich przydatności w łączności policyjnej,
 • udział w opracowywaniu dokumentów określających zasady instalacji i użytkowania sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • współpraca z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Komendami Wojewódzkimi Policji w kraju, wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., jednostkami organizacyjnymi Policji woj. lubuskiego, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi państwowymi służbami bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w zakresie utrzymania, budowy i rozwoju systemów radiokomunikacyjnych,
 • bieżąca współpraca ze służbami Biura Łączności i Informatyki KGP oraz podmiotami poza policyjnymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów łączności radiowej Policji,
 • bieżąca współpraca ze służbami technicznymi jednostek szczebla KMP i KPP garnizonu lubuskiego w zakresie utrzymania i rozwoju systemów łączności radiowej Policji.


Warunki pracy

- praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30 – 15.30,


- praca przy monitorze ekranowym,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- czas pracy - zgodnnie z przepisami o służbie cywilnej,


- praca w pomieszczeniu biurowym w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów itp.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 • Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

 • Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostepne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu radiokomunikacyjnym lub teleinformatycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w technicznej obsłudze urządzeń radiokomunikacyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów radiokomunikacyjnych (infrastruktura, dokumentacja techniczna) użytkowanych w Policji,
 • obsługa specjalistycznych narzędzi i programów komputerowych stosowanych w radiokomunikacji potwierdzona szkoleniami, certyfikatami,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 10.06.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.06.2021
naczelnik wydziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Krapkowice 10.06.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more