0

aplikacje

id #2109950 10.06.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw praw człowieka w Wydziale ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje bieżące orzecznictwo ETPCz w celu zidentyfikowania orzeczeń wydanych przeciwko Polsce, opracowuje treść aktualności dotyczących danego orzeczenia oraz publikuje je na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Cyklicznie redaguje newsletter zawierający informacje na temat orzecznictwa ETPCz, a także innych istotnych wydarzeń dotyczących ochrony praw człowieka.
 • Analizuje orzeczenia ETPCz zapadłe przeciwko Polsce pod kątem stwierdzonych naruszeń Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sporządza i wysyła pisma do prezesów właściwych sądów celem upowszechnienia orzeczeń wśród sędziów, a także sporządza informacje dla koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sądach.
 • Zleca tłumaczenia wybranych orzeczeń wydanych przeciwko Polsce oraz innym państwom członkowskim Rady Europy, dokonuje tłumaczenia zestawień tematycznych ETPCz dotyczących poszczególnych grup zagadnień związanych z najczęściej stwierdzonymi naruszeniami Konwencji, a także na bieżąco współpracuje z biurem tłumaczy.
 • Sporządza, na wniosek Pełnomocnika MSZ, projekty opinii na temat zasadności skarg kierowanych przeciwko Polsce w sprawach powtarzalnych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Monitoruje decyzje wydawane przez Komitet Ministrów Rady Europy pod kątem rezolucji końcowych dotyczących wykonywania orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce, a także publikuje informacje na temat
 • Gromadzi i porządkuje dane statystyczne dotyczące działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi, uwag i instrukcji dotyczących zagadnień związanych z konwencyjnym systemem ochrony praw człowieka.
 • Udziela właściwym komórkom organizacyjnym departamentu informacji związanych z działalnością wydziału (kwestie budżetowe, realizacja planu działań MS, analiza ryzyka itp.).


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni  od zakończenia naboru.


 


Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.


 Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 23.06.2021
Specjalista ds. kadr 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tuchola 22.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 22.06.2021
Specjalista ds. Dokumentacji i Wynagrodzeń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more